Informácie o nás

Vznikli sme v školskom roku 2002/03 s piatimi žiakmi. Špeciálnu triedu začali navštevovať viacnásobne postihnutí žiaci z Turčianskych Teplíc, Skleného, Kremnických Baní a Hornej Vsi pri Kremnici. So žiakmi pracovala jedna špeciálna pedagogička a jedna vychovávateľka. V školskom roku 2005/06 vznikla ďalšia špeciálna trieda s chodiacimi žiakmi. Začiatky neboli vôbec jednoduché, chýbalo nám vybavenie kompenzačnými a rehabilitačnými pomôckami. Za desať rokov našej existencie sa naše materiálne vybavenie značne zlepšilo. Od roku 2006 s nami spolupracuje OZ Kvitnúca nádej a jej zakladateľka, pani Nataša Tereková, nás doslova zasypala rehabilitačnými a výtvarnými pomôckami. Našim žiakom, okrem vzdelávania vo variante B a C, poskytujeme magnetoterapiu, neurostimuláciu, parafínové zábaly, pobyt na masážnom lôžku, perličkový kúpeľ nôh, masáž ručným masážnym prístrojom. Naši žiaci majú možnosť vďaka OZ Kvitnúca nádej absolvovať kanisterapiu, hipoterapiu a pobyt v Smaragdovom bazéne v kúpeľoch Turčianske Teplice. Naše priestory navštevuje masérka, ktorá poskytuje žiakom a ich rodičom celotelové masáže.

 

Naši užívatelia

Touto cestou chceme osloviť rodiny s viacnásobne postihnutými deťmi z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia a predstaviť im našu prácu s postihnuými. Našim cieľom je, okrem vzdelávania v príslušnom variante, poskytnúť žiakom čo najviac zážitkov. Využívame na to rôzne exkurzie a výlety za poznávaním našej histórie, remesiel a bežných činností. Viacnásobne postihnutí majú obmedzené možnosti pri získavaní praktických zručností pomocou vnímania a manipulácie s predmetmi. My sa im tieto nedostatky snažíme kompenzovať zážitkovým učením. Svedčí o tom aj naša bohatá fotodokumentácia.