Poďakovanie Ježiškovi

25.12.2013 16:23

Tesne pred Vianocami sme dostali vzácnu návštevu. Ako správni hostitelia sme si pre nich pripravili krátky program, aby sme sa im predstavili. Zahrali sme im divadelné predstavenie " O Pampúšikovi" a zaspievali pár veselých pesničiek. Tou vzácnou návštevou boli zamestnanci firmy Agglu, s. r. o. v zastúpení p. Antala a firmy LegalSoft v zastúpení P. Finku. Prišli nám odovzdať darčekový poukaz na nákup interaktívnej tabule s príslušenstvom. Inštalácia interaktívnej tabule v priestoroch našej triedy je pre žiakov a zamestnancov veľkým prínosom vo výchovno - vzdelávacom procese. Umožní skvalitniť vzdelávanie viacnásobne postihnutým žiakom a tým zlepšiť ich zaradenie do života po opustení nášho kolektívu. Ešte raz sa chceme všetkým zainteresovaným veľmi pekne poďakovať za ich krásny a hodnotný dar.